Vi starter med Grimstad

20190820_203156_resized.jpg
White Flowers
Laptop & Coffee

Sykkelbyen Grimstad

Sykkelbyen Grimstad kan vel ikke si nei til den nyeste trenden innen sykkel? 
Vi tror heller ikke noen turer i året hvor leiesparkesykkel erstatter gåturen eller sykkelturen blir den store folkehelse utfordringen, der er private framkomstmiddel en mye større utfordrer. Vi ønsker å tilby smidige og fleksible muligheter å forflytte seg på og med det bli et reelt alternativ til bil.

Sommerbyen Grimstad

Grimstad yrer om sommeren, både med turister og lokal befolkning. Vi håper at sparkesykkelsesongen strekker seg fra tidlig vår til sen høst og gjør at flest mulige kan se nytten dette smidige fremkomstmiddelet. På sikt ønsker vi å utvide med andre transportmidler,

Universitetsbyen Grimstad

Byen har et inovativt miljø med Universitet i Agder som en stor og viktig aktør. Med mulighet for nær tilknytning til Norges fremste forskere innen bl.a. solcelle, batteri, IoT og styrkeberegninger, akter Ohoi å bli en uovertruffen tilbyder av grønn logistikk.