FAQ: Spørsmål og svar

Skal Ohoi bli nok en aktør som fyller opp gatene med sparkesykler som slenger rundt i gatene?

Ohoi tenker å være en motvekt til nettopp denne forretningsmodelen. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med alle bedrifter og private som har eller vet om en egnet parkeringsplass. Vi ønsker å regulere parkeringen til på forhånd avtalte plasser.

Hva med sikkerheten, hvordan kan dere si at sikkerheten er i høysetet med å introdusere et usikkert transportmiddel?

Vi tror sparkesykler er kommet for å bli, men har ambisjoner om høy grad av hjelmbruk, begrense hastigheter i spesielt utsatte områder, ha sikre og gode sykler, ha ekstra sterk og god belysning, alltid ha lysene på, ha ryddig plassering av syklene, drive med forebyggende opplæring, arbeide aktivt med kommunen for bedre skille mellom biler, syklister og gående og belønne rett håndtering. Vi tror at vi kan være med å gjøre en positiv endring.

Kan dere bare starte uten tillatelse fra kommunen?

Noen aktører gjør nok det, men Ohoi vil aldri gå inn i en kommune uten å ha en god dialog med dem på forhånd. I Grimstad kommune har vi allerede hatt en tidlig, god og konstruktiv dialog og de ser at dette kan være en løsning både for en del kollektivutfordninger og eksempelvis kommunikasjon mellom Universitetet og sentrum. Vi deler selvfølgelig bekymringen for sikkerheten og at de skal "forsøple byen", men sammen kan vi sørge for at vi gjør banebrytende arbeid for å bedre dette. Vi er sikker på at med godt sammarbeid kan vi finne mange spennende løsninger.

Hvorfor heter selskapet Ohoi?

Vi tror rett og slett mange vil utbryte "Ohoi" når de kjører på mikromobile kjøretøy som et smidig og artig fremkomstmiddel. Samtidig ønsker vi å tenke langsiktig og "Ohoi" er et maritimt utrykk som ble brukt når noe kom til syne i horisonten. Vi tror på at mikromobile kjøretøy er begynnelsen på en spennende fremtid innen delingsøkonomi og bruk av IoT, hvor teknikk og mennesker er i positiv interaksjon.

Er ikke dette latskap satt i system?

Nei, det mener vi ikke. Vi tror ikke at folk kommer til å leie sparkesykkel så mye at det går ut over helsen. Eier du din egen, må du kanskje ha et bevisst forhold til det, men så lenge det erstatter bilturen er det en mye mer aktiv form for reise enn kanskje mange tror. Oppover bratte bakker må spesielt voksne regne med å sparke litt ekstra for å ha en grei hastighet.

Er sparkesykkel egentlig et  miljøvennlig framkomstmiddel?

Både ja og nei. Denne diskusjonen blir litt lang å ta her, men kort oppsummert så er alt fosilt ute, energimessig i bruk er den faktisk helt oppe og konkurrer med gåing. Da gjenstår produksjon og avhending av batteriene, her er det en vei å gå men med gjenbruk av batteri kan den faktisk ha noen positive ringvirkninger som gjør at den kanskje ikke kommer så dårlig ut på det heller.  
Vårt mål er riktignok å få folk ut av bilene og ut i frisk luft. Miljømessig er altså bilen parkert, så gjør det du også. Nyt nærmiljøet!

Er ikke den korte levetiden til sparkesyklene et miljøproblem også?

Ja, som alt annet som kjøpes og kastes, men det er her Ohoi har ambisjoner om å forbedre dette markant. Vi ser på hvordan vi skal utnytte delene etter at de er "beyond repair" for bruk som sparkesykkel. Hvis sparkesyklene blir tatt vare på med respekt, skal Ohoi sine sykler vare lengre enn rimeligere private varianter. Syklene er samtidig satt sammen av deler som kan byttes ut ved slitasje.

Er ikke Grimstad en litt liten by for sparkesykler?

Jo, det er helt klart en utfordring å få økonomi i kun sparkesykler, men så har Ohoi også ambisjoner som omhandler mer enn sparkesykler. Følg med så får du se:-) Vi ønsker å sette Grimstad på kartet og har allerede startet et innovasjonssamarbeid med UiA for den videre vei.