Bærekraft, sikkerhet og mobilitet

Verdiskapende mobilitet er kjernen i vår visjon. For å få til verdiskapningen må ingen skades og vi må være bærekraftig . Vår visjon strekker seg langt utenfor det å levere sparkesykler til innbyggerne, vi ønsker å sette mikromobilitet i en større sammenheng.   


Vi stiller oss bl.a. spørsmålet: Kan du med din mobilitet skape merverdi for andre enn deg selv? Tygg litt på den:-)

Ohoi logo Facebook square.jpg